Aktualności

2016-05-13

Otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Integracja, Działanie 6.1 Aktywna inetgracja, Poddziałąnie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa

Szczegóły tutaj.

2016-05-09

Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej z Chojnic oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej z Czerska z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z powiatu chojnickiego pod hasłem „Ja w Twoich Oczach”.

Regulamin konkursu tutaj.

2016-05-06

Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz RDD „Wspólny Dom” w Chojnicach zapraszają dnia 18.06.2016r. rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka z terenu powiatu chojnickiego do udziału w festynie z okazji

DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
Patronat honorowy nad festynem obejmą:
Starosta Chojnicki - Stanisław Skaja,
Przewodniczący Rady Powiatu Chojnickiego - Robert Skórczewski.

Impreza odbędzie się przy Tawernie Antykwariat w Lasku Miejskim w Chojnicach.
Rozpocznie się o godz. 11.00, zakończenie festynu przewidziane jest na godz. 14.00.

Przygotowaliśmy dla uczestników wiele ciekawych atrakcji, w tym konkursy z nagrodami, zamki dmuchane dla dzieci oraz poczęstunek.
Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone podczas festynu.

Prosimy o telefoniczne (tel. 52 33 44 497) bądź osobiste potwierdzenie ilości osób uczestniczących w festynie w terminie do dnia 3 czerwca 2016r.

2016-05-06

DZIEŃ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 05.06.2016R.

Zaczarowany Dzień Dziecka Niepełnosprawnego 05.06.2016r.

Już po raz VII Stowarzyszenie Dobry Brat organizuje Zaczarowany Dzień Dziecka Niepełnosprawnego.

Serdecznie zapraszamy 5.06.2016. godz. 12.00!!!

Ta integracyjna impreza niosąca radość dzieciom z wielu regionów kraju organizowana jest w malowniczych plenerach Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego Dobry Brat w Osieku. W trakcie jej trwania na gości czekać będzie wiele atrakcji, wystąpi Maciej Miecznikowski i artyści niepełnosprawni z woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

RAMOWY PLAN

11:00 Otwieramy nasze bramy!!!
Przy wejściu odbieramy dla dzieci kupony na ciepły poczęstunek, napoje, lody.

12:00 Uroczyste rozpoczęcie imprezy
Powitanie Gości na głównej scenie w Centrum Dobry Brat.
Przedstawienie idei imprezy.
Kilka słów o Stowarzyszeniu Dobry Brat, a także poprzednich edycjach Zaczarowanego Dnia Dziecka.
Przez cały czas na Głównej Scenie imprezy grają zaproszone zespoły muzyczne.
Przedstawienia prowadzi Teatr Qufer
Skacz Jak Piłka! Dalszy ciąg ogromnej frajdy na kolorowym, nadmuchiwanym placu zabaw; punkt programu skierowany szczególnie do młodszych dzieci.
Jednym Śladem. Pokazy sprawności i umiejętności motocyklistów. W ramach tych pokazów odbywa się również obwożenie chętnych Uczestników efektownymi motocyklami z bezpieczną szybkością i na niewielkim dystansie.
W świat swoich magicznych spektakli wciągnie zachwyconych widzów Teatr QFER
NA RATUNEK! - gościć będziemy Strażaków wozu bojowego, każdy chętny młody człowiek będzie mógł zapytać o co tylko chce, zrobić sobie zdjęcie w szoferce.
STRAŻACY przypomną jakie są zasady bezpiecznego poruszania się po lesie, dlaczego nie wolno żartować z ogniem i jakie są podstawowe zasady ratujące życie, gdy już stanie się nieszczęście.
Pokaz wielkich baniek mydlanych; malują klauni z fundacji DrClown
Pokazy szczudlarzy;

13:00 WINDSURFING - pokazy mistrzów na jeziorze KAŁĘBIE. Na scenie rozmowa z Mistrzem świata i olimpijczykami, co daje im sport, kto może spróbować tej dyscypliny i dlaczego warto spróbować

13:00-15.00 dla każdego dziecka „MAŁE CO NIECO”;
- coś na ciepło
- napoje
- lody, ciastka

16:00 Koncert gwiazdy polskiej estrady, specjalnie dla nas zaśpiewa Maciej Miecznikowski Wraz z zespołem

Zakończenie imprezy około 18:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI WRAZ Z RODZINAMI
WSPÓLNIE ZACZARUJMY DZIEŃ DZIECKA!!!.

2016-05-04

KONKURS TOWARZYSTWA NASZ DOM

Zachęcam do naszych 2 kolejnych inicjatyw na rzecz dzieci:
1. konkurs artystyczny dla dzieci z pieczy zastępczej.

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 13 do 18 lat z pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej.

Dla zwycięzców Konkursu przewidzieliśmy bardzo atrakcyjne nagrody! Nagrodą główną jest udział w plenerowych warsztatach plastycznych prowadzonych przez profesjonalnych artystów w malowniczym miejscu!

Prace plastyczne należy nadsyłać do 15 majabr. na adres:
Towarzystwo Nasz Dom,
Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa.

Informacje o konkursie na:
http://towarzystwonaszdom.pl/moje-marzenia/

2. Kierunek Samodzielność - projekt, realizowany we współpracy z DPD Polska, skierowany do młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zdolni uczniowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do kursów pomagających zrealizować plany zawodowe.

Wychowankowie mogą składać aplikacje do programu „Kierunek samodzielność”. Najciekawsze i najlepiej umotywowane zgłoszenia, poparte pozytywną oceną ze strony wychowawców, zostaną nagrodzone kursami zawodowymi*, które pomogą młodym, ambitnym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lepiej wystartować w dorosłe życie.

Informacje o konkursie na:
http://towarzystwonaszdom.pl/kierunek-samodzielnosc/

Zapraszam do dołączania się do naszych działań.

Elżbieta Prządka
Koordynatorka ds. współpracy z partnerami zewnętrznymi
Koordynatorka Góry Grosza
+48 22 834 60 53 / +48 508 106 152
Towarzystwo Nasz Dom www.towarzystwonaszdom.pl

2016-04-27

KONKURS PLASTYCZNY
DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH
I RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

1. Organizator:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

2. Temat konkursu:
„Gdy dorosnę zostanę …”

3. Cel konkursu:
- propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
- rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych,
- pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu chojnickiego na temat rodzicielstwa zastępczego,
- kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin

4. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież znajdujące się w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
- I grupa - dzieci w wieku do 6 lat,
- II grupa - uczniowie w wieku od 7-12,
- III grupa - uczniowie w wieku od 13-18 lat.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie pracy w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2016 roku na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 30
89-600 Chojnice

6. Forma pracy plastycznej:
- prace plastyczne w formacie A3, wykonane w dowolnej technice,
- każdy uczestnik może przygotować 1 pracę wykonaną samodzielnie,
- wszystkie prace muszą być podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu uczestnika bądź rodzica/opiekuna,
- osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

7. Ocena pracy
Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem i celami konkursu (0 - 10 pkt.),
- walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 - 10 pkt.),
- ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0 -10 pkt.),
- estetyka i efekt wizualny (0 - 10 pkt.).

8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18.06.2016r.
- Wręczenie nagród nastąpi 18.06.2016r. podczas FESTYNU Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
- Wyniki konkursu zostaną również podane na stronie internetowej: www.pcpr.infochojnice.pl
- W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana nagroda główna.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przysłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Informacje o konkursie można także uzyskać pod numerem telefonu 52 33 44 497.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

2016-04-27

„CZAS NA REMONT 2016”

Towarzystwo Nasz Dom postanowiło po raz kolejny rozdać pieniądze w ramach Funduszu im. Janusza Korczaka, w związku z czym ogłasza konkurs grantowy „Czas na Remont 2016”. Adresowany jest on do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów remontowych i na doposażenie placówek.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "Fundusz Korczaka": http://towarzystwonaszdom.pl/konkurs-czas-na-remont

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu p. Beata Rutkowska (502 666 941 lub b.rutkowska@naszdom.org.pl )

Pozdrawiamy,
Zespół Towarzystwa Nasz Dom

Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
+48 22 834 60 53
www.towarzystwonaszdom.pl
www.facebook.com/towarzystwonaszdom

2016-04-19

ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na szkolenie pt.

Metody postępowania z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania.

Opis szkolenia:
Szkolenie omawia mechanizmy zaburzeń zachowania u dzieci oraz dostępne i skuteczne formy pomocy takim dzieciom. Przedstawia praktyczne metody przezwyciężania problemu, podkreśla rolę pomocy systemowej.

Cele szkolenia:
Przekazanie wiedzy na temat mechanizmów i uwarunkowań zaburzeń zachowania u dziecka.
Uporządkowanie refleksji o skutecznych i szkodliwych formach interwencji podejmowanych przez dorosłych.
Przygotowanie do praktycznej formy pracy z dzieckiem – budowania strategii pomocy wybranemu dziecku.

Forma zajęć:
Dyskusja, warsztat, wykład.

Czas trwania:
4 godziny.

Termin:
16.05.2016 r. (grupa I), 17.05.2016 r. (grupa II), godz. 10.30 – 14.30.

Liczba uczestników:
16 osób w grupie.

Program:
1. Rozróżnienie zaburzeń zachowania od problemów wychowawczych stwarzanych przez dziecko.
2. Przyczyny i mechanizmy utrwalania zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.
3. Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania – system kar/nagród, a jego skuteczność.
4. Istota i znaczenie systemowej pomocy dziecku z zaburzeniami zachowania.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę o emocjach i potrzebach dziecka z zaburzeniami. Poznają sposoby radzenia sobie i pracy z dzieckiem z w/w dysfunkcjami.

Z uwagi na ograniczaną ilość miejsc prosimy o udział w szkoleniu jednego z opiekunów zastępczych. Konieczne jest telefoniczne rejestrowanie się na szkolenie pod nr telefonu 52 33 44 497 w terminie do 10.05.2016r.

Osoby zainteresowane, które nie zakwalifikują się na szkolenie w w/w terminach zostaną uwzględnione w dodatkowym szkoleniu planowanym w miesiącu czerwcu 2016r.

2016-03-21

Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej do pobrania w zakladce Pobierz

2016-03-16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski na dodatek wychowawczy wydawane będą od 21 marca 2016 r. w pokoju 035 w godzinach 9:00–13:00.

Jednocześnie informujemy, że w/w wnioski NIE MOGĄ WPŁYNĄĆ WCZEŚNIEJ NIŻ 1 KWIETNIA 2016 R.

2016-03-08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iz rekrutacja do projektu "Lepsze jutro" zostaje wydłużona do dnia 31.03.2016r. Regulamin projektu wraz z formularzem rekrutacyjnym dostępny jest w zakładce Projekty EFS.

2016-03-07

UWAGA STUDENCI

Został ogłoszony termin składania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” moduł II:
Pierwszy termin naboru wniosków: od 7 marca do 15 kwietnia 2016r., (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).
Drugi termin naboru wniosków: od 1 września do 10 października 2016r., (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

2016-03-07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach:

- w obszarze B –likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych środowiskowych domach samopomocy przez podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji. (w urzędach 30%)
- w obszarze C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych przez gminy, organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji.
- w obszarze D – likwidacja barier transportowych przez organizacje pozarządowe i gminy prowadzące placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji dla placówek i 80% - dla WTZ.
- w obszarze E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych dla gmin oraz organizacji pozarządowych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 20% kosztów realizacji projektu.

Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji programu zamieszczone są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON” Ponadto informacji w powyższej sprawie udziela p. Beata Januszewska nr tel. 52 33 44 487.

Kompletne wnioski na 2016 r. należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 30, 89-620 Chojnice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016r.

2016-02-12

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Czytaj więcej

2016-02-08

Informacja o wyniku wstępnej selekcji na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - tutaj

2016-02-02

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza do udziału w projekcie „Lepsze jutro”

Projekt realizowany jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.

Projekt adresowany jest do osób biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej.

Oferujemy, m.in:
- Bezpłatne szkolenia zawodowe;
- Warsztaty umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobowy;
- Staż zawodowy
- Poradnictwo psychologiczne, zawodowe;

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z koordynatorem projektu w siedzibie PCPR Chojnice tj. Chojnice ul. Piłsudskiego 30, tel. (52) 33-44-499

2016-01-29

Uwaga!

Informujemy, iż nabór na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zostaje przedłużony do dnia 05.02.2016 r.

W związku z powyższym wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 05.02.2016 r. do godziny 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ul. Piłsudskiego 30 (Sekretariat pokój 229), pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem :

„Nabór na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach”.

2016-01-22

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko
MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Szczegółowe informacje dot. naboru tutaj

Archiwum